Fridykare

Fridykare hjälper dig eller din organisation/förening med utbildning inom fridykning med ett internationellt certifikat. När du klarat kvalifikationerna för ditt steg är det lät för dig att fortsätta med din fridykning på nästa nivå var som helst i hela världen.

Fridykare och deras grundare tillhör Sveriges fridykarelit och vi ger er möjlighet till internationell certifiering genom AIDA. Vi är certifierade AIDA steg 1-3 instruktörer. Då vi även besitter domarutbildning har du tillgång till en del specialutbildningar hos oss, AIDA Tävlingsfridykare, AIDA Säkerhetsdykare och AIDA Monofena.

Med gruppens samlade erfarenhet kan vi hjälpa dig med delar i din fridykning på din nivå och ser till att du kan ta dig till nästa steg i din utveckling.

Vill du läsa mer om AIDA, gör du det här.

Välkommen till Fridykare!