Kick-off

Vi skräddarsyr ett upplägg för er på en grupp på minst 4 personer till max 12 personer för en kick-off där ni får lära känna er trygga i vattnet och där ni stärker er som grupp tillsammans.

För mer information kontakta oss på viar@fridykare.nu.