Föreläsningar

Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper om fridykning och det marina livet. Har du en grupp som har ett specialintresse kring ämnet fridykning / marint liv eller i nära anknytning till det är vi glada om vi får komma till just er och sprida ordet. Vi kallar det Fridykare Talks.

BOKA HÄR!

För mer information och detaljer kontakta oss på viar@fridykare.nu.

Annons